Nacionalni Park Plitvička jezera najstariji je i najslavniji park u Hrvatskoj i među najpoznatijim u Europi – s 96 slapova i 16 jezera na slivu rijeke Korane, te mnoštva pritoka i potoka, čudesan je i ogroman kompleks šuma i prirodne raznolikosti. Proglašen nacionalnim parkom u Hrvatskoj 1949. godine, dio je i UNESCO-ove liste svjetske prirodne baštine od 1979. godine. Park zauzima 30 000 hektara od čega 200 hektara pokrivaju jezera. Sedrene barijere koje stvaraju slapišta živi su organizam koji nastaje milenijima, a sadašnja konfiguracija stvarala se 15 000 godina.

U obilazak slapišta ide se pješice, drvenim mostovima i pješačkim stazama kroz neponovljive krajobraze, zatim turističkim vlakićem te električnim brodom preko najvećeg jezera Kozjak.

Grupni izlet u ponudi cijele godine (min. 6 osoba).

  • Cijena po osobi: 90 EUR 
  • Popust za djecu 0 – 6 godina: 100%
  • Popust za djecu 7 – 12 godina: 50%
  • Vrijeme trajanja: 7:45 – 17:30

Cijena uključuje: prijevoz autobusom, vodiča, ulaznicu u Nacionalni park s prijevozom brodom i izletničkim vlakom. 

 

Lokacija